Lisenssisopimus

LISENSSISOPIMUSEHDOT

Tämä sopimus on ohjelman käyttäjän ja Suomen Tasolasiyhdistys ry:n välinen. Käyttääksesi ohjelmaa sinun tulee lukea sopimus ja hyväksyä se.


Laskentasovellus ja käyttöopas muodostavat yhdessä tuotteen, josta käytämme nimitystä ohjelma.

LasiMitta 1.0 on Microsoft®Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmalla voi suorittaa rajattuja tasolasirakenteen mitoituslaskelmia.

LasiMitta ohjelma on Suomen Tasolasiyhdistys ry:n omaisuutta ja ostaessaan lisenssin käyttäjä saa käyttää ohjelmaa ja sen mukana tulleita käyttö-ohjeita. Ohjelman käyttäjän katsotaan lukeneen ja ymmärtäneen tämän lisenssin alkaessaan käyttää LasiMitta ohjelmaa. Lisenssi valtuuttaa käyttäjän tekemään seuraavaa:

  • Käyttämään ohjelmaa vain omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tunnuksia ei saa jakaa muille organisaation sisällä tai ulkona.
  • Käyttämään ohjelmaa ainoastaan laillisiin ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.
  • Ilmoittamaan mahdollisista havaitsemistaan virheistä ohjelman omistajalle.
  • Sallimaan ohjelman omistajan mainostaa käyttäjän edustaman yrityksen nimen ohjelman käyttäjien referenssilistalla.

Kaikki oikeudet pidätetään. LasiMitta ohjelmaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa pois lukien tulosteet mitoituslaskelmista. Ohjelman luvaton kopiointi tai haltuunotto on lainvastainen teko, joka johtaa poikkeuksetta syytetoimiin ja vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Suomen Tasolasiyhdistys ry ei vastaa ohjelman tai siihen liittyvän aineiston käytöstä tai sen ominaisuuksista millään tavoin eikä missään olosuhteissa ole minkään vastuuntulkinnan mukaan vastuuvelvollinen tähän sopimukseen tai sen aihepiiriin liittyvistä suorista, epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä vahingoista. Vastuu ohjelman käytöstä on täysin ohjelman käyttäjällä itsellään. Suomen Tasolasiyhdistys ry varaa itselleen oikeuden muuttaa ohjelmaa ja sen käyttöohjeita ilman velvoitetta ilmoittaa siitä kenellekään.

LasiMitta ohjelman on kehittänyt:

Suomen Tasolasiyhdistys ry
Klemelänkatu 10, 30100 Forssa
Puh. 0400 697391
Sähköposti: jenni.heikkila@tasolasiyhdistys.fi

Suomen Tasolasiyhdistys ry julkaisee ohjelmasta tarvittaessa uusia versioita ja kehittää uusia ominaisuuksia ohjelmaan. Näistä uusista versioista ja ominaisuuksista ilmoitetaan rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröinti tapahtuu ohjelmalisenssin oston yhteydessä. Rekisterintietojen muutokset voi lähettää sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Tekijät ovat kiitollisia kaikista ohjelmaan liittyvistä kommenteista, havainnoista ja lisätoiveista. Etenkin vertailut toisiin mitoituslaskelmiin auttavat ohjelman jatkokehittelyssä.

Kiitämme, että valitsit LasiMitta 1.0 ohjelman ja toivomme että ohjelma auttaa sinua työssäsi tasolasin mitoituksen parissa.

Lataa ja tulosta lisenssisopimusehdot